Rebirthing

Als je je adem verandert kun je je leven veranderen.

Invloed van de adem

De adem is sterk verbonden met wat we voelen. Ons taalgebruik bevat verscheidene uitdrukkingen die daarvan getuigen: stikken van woede, ademloos toezien, naar lucht happen of een zucht van verlichting slaken. De adem is als het ware een instrument waarmee we in de loop van ons leven onze emoties en gevoelens leren controleren. We zijn bijvoorbeeld gewend om bij ervaringen als schrikken of op pijnlijke of spannende momenten onze adem in te houden. Door dit te doen, door niet te ademen, zijn we in staat gevoelens te onderdrukken en minder te voelen.

Van dergelijke mechanismen zijn we ons veelal niet bewust; de effecten ervan zijn echter wel merkbaar in ons dagelijks leven. Onderdrukte gevoelens leiden bijvoorbeeld tot lichamelijke klachten, gevoelens van ontevredenheid, gebrek aan energie en spanningen waardoor we niet kunnen functioneren zoals we willen. Het adempatroon dat we in allerlei fases van ons leven hebben opgebouwd houdt emoties en gedragingen in stand. Tijdens een rebirthingsessie wordt dat adempatroon doorbroken en daarmee ook het patroon van onderdrukking.

rebirthing aartsen jobmarketing

Wat is rebirthing?

Rebirthing is een zelfhelende ademhalingstechniek die inwerkt op lichamelijk, emotioneel en mentaal welzijn. Bij rebirthing worden de in- en  uitademing met elkaar verbonden – de zogenaamde “verbonden ademhaling” – zodat er geen onderbrekingen meer zijn in de ademhaling. Door deze eenvoudige en prettige ademhalingstechniek wordt de energie in je lichaam in beweging gebracht.

Een onbewuste, niet goed verwerkte ervaring uit het verleden kan resulteren in een spanningsveld van geblokkeerde energie in je lichaam. Een manier om deze geblokkeerde energie weer op gang te brengen is om de ademhaling te optimaliseren. Dat wil zeggen dat je de ademhaling zo vloeiend en natuurlijk mogelijk maakt. Door de “verbonden ademhaling” wordt de geblokkeerde lichaamsenergie weer in beweging gezet. Dit heeft allereerst tot gevolg dat je bewust wordt van die delen van het lichaam waar de blokkade aanwezig is. Verder gaat dit vaak gepaard met gedachten, beelden en gevoelens die aan die blokkade gekoppeld zijn en dit leidt tot inzicht in het hoe en waarom van de blokkade.

aartsen jobmarketing

Hoe verloopt een rebirthing sessie

Voor een rebirthing-sessie trek je gemakkelijke kleding aan. Je zorgt dat je maag niet vol is. We beginnen met een inleidend gesprek waarin we de redenen waarom je wilt rebirthen bespreken. Vervolgens ga je voor de ademsessie meestal liggen op een matras. Je concentreert je op de verbonden ademhaling. Ik help je bij het op gang brengen en houden van dit proces door het geven van aanwijzingen. Je lichaam zal gaan reageren op deze manier van ademen, je ervaart bijvoorbeeld tintelingen. 

Belangrijk is dat je alles wat zich aandient, bewust toelaat en accepteert dat het er op dat moment is. Door consequent met de verbonden ademhaling door te gaan zal geblokkeerde energie zich integreren en zullen nodeloze delen (spanningen in het lichaam) zich oplossen. Hierdoor eindigt de sessie na verloop van tijd in een diepe ontspanning. Na afloop vindt er nog een afrondend gesprek plaats. Dit geheel neemt gemiddeld anderhalf tot twee uur in beslag. 

rebirthing aartsen jobmarketing

Wat levert het op?

Rebirthing is voor iedereen die vrijer wil leven en meer wil genieten; het is de poort naar zelfbevrijding.

Na een aantal sessies kun je de volgende zaken ervaren:

  • Verruiming bewustzijn
  • Loslaten van spanning
  • Inzicht in gedragspatronen
  • Integratie onverwerkte emoties
  • Zelfvertrouwen en levenslust
  • Gevoel van vrijheid en ruimte
  • Stimuleert je creativiteit

Creëer de beste versie van jezelf.